➡️ prekinitev inšpekcijskega postopka zaradi pridobitve presoje Ustavnega sodišča o ustreznosti odloka PCT

➡️ poziv vsem, ki so jim nadrejeni že poslali zahtevo naj počakajo ali prekličejo podpise.