➡️ ovinki, se držat ali ne?

➡️ Komentar na Krekov tragikomičen intervju!