Pa ne le to.

➡️ V obravnavi so tudi zakoni s področja zdravstvenega sistema, ki naj bi bili sprejeti po nujnem postopku, BREZ SODELOVANJA JAVNOSTI.
➡️ Mogoče bo prišlo še kaj, kdo ve?

Viri:

https://www.gov.si/novice/2021-06-18-dnevni-red-226-dopisne-seje-vlade-republike-slovenije/

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/o-demokraticnih-procesih/mehanizmi-demokraticne-ureditve/kaj-je-zakonodajni-postopek-in-kako-poteka.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=POSL32

https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi?start=20

https://www.gov.si/novice/2021-06-17-82-redna-seja-vlade-republike-slovenije/