Sergio Berce in Aljoša Rojac ➡️ novinarji ne raziskujejo, kaj so nam drugi pripravili, sedaj izvršujejo ➡️ novinarji pa pomagajo z molkom…