Občina Slovenska Bistrica ➡️ Pohvala Slovenska policija / The Slovenian police za posredovanje in rešitev nastale situacije in oslužbenki občine!

Aktivnosti proti zaposlenima in Aktiva varovanje d.d. Sledijo!