Meni Zapri

ZA OZAVEŠČANJE Nova Gorica 10.4.2021

Javnega poziva o prepovedi shoda NI BILO izrečenega s strani Policistov !

Pristopili so policisti prometne policije ter začeli popisovati točno določene ljudi. Postopek ligitimiranja je potekal na verbalno nasilen način z izsiljevanjem, kateri je skoraj prerastel v fizično nasilje policistov. Policisti NISO navedli ne po katerem členu zakona ali ukrepa delujejo. Postopek so vodili 3 policisti z enim človekom, kar izkazuje nesposobnost in nekorektnost pri podajanju človeka v postopku kakor “ping pong žogico”. Koliko policistov je potrebno za popis enega človeka? Popisovanje je potekalo brez izkaza OSEBNE IZKAZNICE samo na besedo oz. z besedami policistov “saj vas poznamo”, toraj je vprašljivo ali v primeru prometnega prekrška lahko samo povemo, da imamo veljaven izpit in prometno vozila. Toraj KRŠITEV Policijske ZAPRISEGE

SLOVESNO PRISEGAM, DA BOM PRI IZVAJANJU NALOG POLICIJE VESTNO, ODGOVORNO, HUMANO IN ZAKONITO IZPOLNJEVAL SVOJE NALOGE TER SPOŠTOVAL ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE.

Očividci in priče lahko potrdijo o kršitvah policistov….Kriva zaprisega je kaznivo dejanje, ki je po KZ 284. člen se kaznuje z zaporom do treh let.

https://fran.si/iskanje?View=1&Query=prisega&hs=7…